Strojovna je otevřený tvůrčí textilní a oděvní ateliér, založený na kumunitní bázi, kde se snoubí společenská, ekonomická a ekologická prospěšnost.

Podnik nabízí pracovní příležitosti seniorům, mladým lidem po škole bez praxe, matkám samoživitelkám, nezaměstnaným a podobně ohroženým skupinám na trhu práce.

Pomáhá udržet staré, tradiční a často zapomenuté techniky ručních prací. Širokou škálou nabízených služeb v oblasti oprav oděvů přispívá k recyklaci a podporuje udržitelnou spotřebu.

Je to otevřený prostor, kde se schází lidé napříč generacemi. Podnik zahájil provoz v září roku 2013.